Privacy en disclaimer

Cookies

skyline-studios.nl verzamelt via Google Analytics bezoekersstatistieken door middel van cookies. We gebruiken deze informatie om metingen en verbeteringen aan de website te kunnen doen. U kunt er ook voor kiezen de cookies niet te accepteren of uit te schakelen in uw browser. Gegevens worden maximaal 38 maanden in Google Analytics bewaard.

Privacy

Uw privacy is belangrijk en er wordt zorgvuldig en vertrouwelijk met uw gegevens omgegaan. Skyline Studios zal geen van deze informatie doorgeven of doorverkopen aan andere partijen. Bij aanvragen van data door rechterlijke instanties kunnen wij gedwongen worden bepaalde informatie aan te leveren.

Gegevens zijn alleen inzichtelijk voor het bestuur van Skyline Studios en zijn digitaal beveiligd. Voor het opstellen van een offerte, opdrachtbevestiging of factuur wordt uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer geregistreerd. De gegevens worden bewaard zolang noodzakelijk voor de dienstverlening en de daaruit volgende administratie/facturering van de dienst.

Wanneer u op de website skyline-studios.nl gebruik maakt van het contactformulier worden uw gegevens (naam en e-mailadres) bij Skyline Studios geregistreerd inclusief de eventuele gegevens die u in het open veld invult. Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt voor zover noodzakelijk is om adviezen en informatie te verstrekken gerelateerd zijn aan uw verzoek of vraag. De bewaartermijn van gegevens uit ingestuurde contactformulieren is drie jaar. Heeft u vragen en/of opmerkingen? Neem dan contact op met info@skyline-studios.nl

Voor een volledig beeld van de omvang van uw rechten en onze plichten voor gegevensverwerking verwijzen we u naar de tekst van de Algemene Verordening Gegevensbescherming en de cookiebepaling in de Telecom wet.

Disclaimer

De voorwaarden van deze disclaimer zijn van toepassing op de website skyline-studios.nl. Door deze website te bezoeken en/of de op of via deze website aangeboden informatie te gebruiken, verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze disclaimer.

De informatie op deze website is uitsluitend bedoeld als algemene informatie. Er kunnen geen rechten aan de informatie op deze website worden ontleend.

Skyline Studios zal haar best doen om links naar externe websites te controleren, maar is niet aansprakelijk voor de inhoud van deze externe website. Skyline Studios is zo zorgvuldig mogelijk bij het samenstellen en onderhouden van deze website. Aan onverhoopte onjuistheden, verouderde informatie of fouten kunnen geen rechten worden ontleend. Skyline Studios kan niet aansprakelijk worden gesteld voor directe of indirecte schade, van welke aard ook, die voortkomt uit het gebruik van skyline-studios.nl

Copyright

Foto’s en teksten op skyline-studios.nl mogen niet zonder toestemming worden overgenomen. Niets van deze website mag worden gekopieerd en/of openbaar gemaakt zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Skyline Studios. Ook bij gegeven schriftelijke toestemming voor het gebruik van tekst of beeld blijft het copyright eigendom van Skyline Studios.